Profile Image

Pracownia Leśna 6

* JUDGE A BOOK BY ITS COVER *

REALIZACJE

Zależy nam, aby nasze projekty dopełniały książkę i stanowiły spójną całość z jej treścią. Staramy się, by oprawa była zachętą do otwarcia książki, oddawała jej klimat i pobudzała wyobraźnię czytelnika.

COMMISSION

It's key that our projects complement the books and are in line with their contents. We create bindings which encourage you to open the book, ones that reflect its atmosphere and stimulate imagination.

WYCENA

Ze względu na jednostkowy charakter naszej pracy, każde zamówienie wyceniamy indywidualnie, przed przystąpieniem do jego realizacji. Pod uwagę bierzemy stan książki, potrzebne materiały, projekt oprawy oraz czas na jej wykonanie.

VALUATION

Due to the individual nature of our work, each order is valued before commencing the work. We take into account the condition of the book, the materials needed, the design of the binding and the time for its completion.

Image

Odwiedź i obserwuj Pracownię na Facebooku i Instagramie! Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy.

* * *

Visit and follow us on Facebook and Instagram! If you have any questions, you can get in touch through the contact form below.